Skip to Content

Máy chủ ảo chuyên dụng (VDS), máy chủ riêng ảo (VPS)

Máy chủ ảo chuyên dụng (VDS), máy chủ riêng ảo (VPS)

Be First!
by Tháng Tám 18, 2017 MÁY CHỦ, TIN TỨC

 

Một máy chủ riêng ảo (VPS), còn được gọi là máy chủ ảo chuyên dụng (VDS), là một máy chủ ảo được hoạt động với người dùng như một máy chủ chuyên dụng được cài đặt trên máy tính phục vụ nhiều trang web . Một máy tính duy nhất có thể có một vài VPS, mỗi máy có hệ điều hành riêng (OS) chạy phần mềm lưu trữ cho một người dùng cụ thể.

1. Cách hoạt động của VPS

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ VPS dựa vào phần mềm ảo hóa, được gọi là hypervisor, tới các tài nguyên trừu tượng trên một máy chủ vật lý và cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào một máy chủ giả lập, được gọi là máy ảo (VM) . Mỗi máy ảo chạy một hệ điều hành hoàn chỉnh, và đã hạn chế truy cập vào một phần của máy chủ vật lý tính toán, bộ nhớ và các tài nguyên lưu trữ. Khách hàng có quyền truy cập vào hệ điều hành của VM, nhưng không phải với máy chủ vật lý.

2.Ưu điểm của VPS hosting

 Máy chủ ảo chuyên dụng (VDS), máy chủ riêng ảo (VPS)

Ưu điểm của VPS hosting

Một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng VPS là người dùng có quyền truy cập đầy đủ vào hệ điều hành của VPS, với quyền root hoặc quản trị viên không hạn chế. Mức truy cập này cho phép người dùng cấu hình VPS để đáp ứng các yêu cầu riêng của họ.

3. Nhược điểm của VPS lưu trữ

VPS thường được sử dụng bởi các tổ chức nhỏ mà vẫn muốn sự linh hoạt của một máy chủ chuyên dụng. Mặc dù VPS có thể đáp ứng được yêu cầu này nhưng nó có những bất lợi.

Những bất lợi chính khi sử dụng VPS là thiếu hiệu năng khi bạn set up nó không tương xứng với tài nguyên bạn sử dụng. Nhưng bạn có thể khắc phục bằng cách gia hạn cấu hình thêm với nhà cung cấp.

Một bất lợi khác có thể để sử dụng VPS là bảo mật. VPS thường dựa trên sự ảo hóa máy chủ , nó sẽ có thể giữ cho các VPS được cô lập hoàn toàn với nhau.

3.Nhà cung cấp VPS hàng đầu

Có một số nhà cung cấp khác nhau cung cấp VPS cho khách hàng của họ. Một số nhà cung cấp nổi tiếng đó là iNET.

Xem những vps tốt nhất tại đây:  TOP 5 VPS GIÁ RẺ LÀM SITE VỆ TINH TỐT NHẤT CHO SEO

 

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*